Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

Toptannet.net - Web Sitesi Kullanım Sartları

Bu web sitesine girmeden veya kullanmadan önce bu şartları özenle okuyun.

Bu siteye girmeden veya kullanmadan önce, bu şartları onayladığınız ve kabul ettiğiniz kabul edilir.

 • 0. Ön Koşullar
 • 1. Mülkiyet Hakları/ Telif Hakki Kuralları
 • 2. Kullanıcı Davranışları - Genel
 • 3. Site Üzerinde veya Üzerinden Diğer İletişimler
 • 4. Ürün ve Servis Bilgileri - Kısıtlamalar.
 • 5. Bağlantılar ve Üçüncü Şahıs İçeriği
 • 6. Sorumlulukların Reddi
 • 7. Sorumluluk Sınırlaması
 • 8. Genel
 • 9. Uluslararası Kullanım

Ön Koşullar

Bu şartlar sadece bu web sitesine olan erişiminiz ve onu kullanımınıza ve bu site üzerinden elde edilen servis ve bilgilere özgü olup, carnaval tedarik veya şubeleri veya yan kuruluşları ile önceden imzalamış olduğunuz diğer anlaşmalarda bulunan şartları ve koşulları değiştirmez.

Bu, "Toptannet.net" Web Sitesi (Akevler Mah. 1062. Sk, No:5 D:2 Esen yurt, İstanbul adresinde yerleşik Carnaval Tedarik ("CT") tarafından sağlanmaktadır. Başka bir CT departmanı veya kurumunun sitesini ziyaret ettiğinizde, bu CT kurulusunun Kullanım Şartlarına tabi olacağınızı unutmayın. Bu şartlar işbu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

Bu şartlar, CT uygun gördüğü takdirde zaman zaman değiştirilebilir ve geçerli biçimiyle bu sitede yayınlanabilirler; en geçerli değişikliklerden haberdar olmak için siteyi belli aralıklarda kontrol etmek sizin sorumluluğunuz altındadır. Yayınlanan bu değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yeni şartları kabul ettiğiniz seklinde yorumlanacaktır. Bu veya gelecekteki herhangi bir şarta bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmayın veya siteden herhangi bir bilgi yüklemeyin ve bir an önce siteden çıkın.

CT, istediği zaman Sitenin, özelliklerin bulunabilirliği de dâhil olmak üzere herhangi bir kısmını sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya Kesintiye uğratabilir. CT, bu Sitedeki, üçüncü kişilerinki de dâhil olma üzere, içeriği çıkarabilir, değişiklik yapabilir veya değiştirebilir. CT, önceden bildirmeksizin ve herhangi bir sorumluluk almadan, belli özellik ve servisler üzerinde sınırlamalar yapabilir veya Sitenin belli kısımlarına veya tümüne olan erişiminizi sınırlandırabilir. CT, uygun gördüğü takdirde istediği zaman Siteyi kullanmanıza son verebilir.

1. Mülkiyet Hakları/ Telif Hakki Kuralları

Telif Hakları. Bu Sitede yer alan, dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; tasarım, metin, yazılım, teknik çizimler, konfigürasyonlar, grafikler, diğer dosyalar ve seçim ve düzenlemeleri ("İçerik") gibi tüm içerik, ya Carnaval Tedarik -- tarafından telif hakları alınmıştır; ya sitede adı geçen özel/tüzel kişi/kurumlar tarafından telif hakları alınmıştır ya da Carnaval Tedarik ve/veya yan kuruluşları veya lisan sörlerinin patentli mallarıdır. İçerik, tüm telif hakları ve diğer mülkiyet uyarılarına sıkıca bağlı kaldığınız sürece CT' yi aşağılayıcı veya ona rakip olmayan kullanımlar için içeriğin yüklenmesi veya basılması haricinde önceden CT' nin izni alınmadan, herhangi bir biçimde veya yoldan, tümü veya bir kısmi değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çerçevelenemez, üretilemez, yeniden basılamaz, yüklenemez, görüntülenemez, bildirilemez, iletilemez veya satılamaz. Bu sınırlı onayın istenilen zamanda kaldırılabileceğini ve bunun, İçeriğin herhangi bir Internet, Intranet veya Extranet sitesinde yeniden yayınlanması veya bilgilerin başka bir veri tabanı veya derleme içine alınması için bir onay dâhilinde olmadığını unutmayın. İçeriğin başka bir şekilde kullanılması Kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte, Siteden, dâhil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere müşteri kimlikleri gibi her tür veri ve veri alanlarını elektronik veya diğer yollarla sistematik olarak almayacağınızı veya toplamayacağınızı da kabul edersiniz. Patentli hiçbir hakkin aktarılması veya verilmesi bu Kullanım Sartlarındaki hiçbir hükme dayanarak yapılamaz veya hiçbir hükümde ima edilmemektedir. Telif hakki altındaki hiçbir hakkin aktarılması veya verilmesi bu Kullanım Sartlarındaki hiçbir hükme dayanarak yapılamaz veya hiçbir hükümde ima edilmemektedir. Telif hakki size ait olan materyallerin bu Sitede uygun bir şekilde kullanılmadığını düşünüyorsanız, daha fazla bilgi için Telif Hakları Kurallarımıza bakin veya Telif Hakları Organımıza başvurun

Markalar. Bu Sitede bulunan tüm markalar CT' in veya yan kuruluşlarının; Carnaval Tedarik tüzel kişiliğinin veya lisan sörlerinin markaları veya tescilli markalarıdır ve CT' den yazılı izin almadan bir kısminin veya tümünün kopyalanması, taklit edilmesi veya kullanılması yasaktır. Tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, buton simgeleri ve betikler CT' nin veya yan kuruluşlarının veya ürün tedarikçilerinin servis işaretleri, markaları ve/veya ticaret giysisidir ve CT' den veya lisans sahibi özel/tüzel kişilerden yazılı izin almadan bir kısminin veya tümünün kopyalanması, taklit edilmesi veya kullanılması yasaktır. Marka hakları altındaki hiçbir hakkin aktarılması veya verilmesi bu Kullanım Sartlarındaki hiçbir hükme dayanarak yapılamaz veya hiçbir hükümde ima edilmemektedir. Sitede gösterilen diğer markalar, tescilli markalar, ürün adları ve şirket adları veya logoları, kendi mülkiyet sahiplerinin malidir.

Patentler. CT' in sitede satışını gerçekleştirdiği ürünler ve hizmetler, bir veya daha fazla patent tarafından kapsanmaktadır ve diğer meslek sırrı ve mülkiyet haklarına tabidir. CT tüm bu hakları saklı tutar. Patentli hiçbir hakkin aktarılması veya verilmesi bu Kullanım Sartlarındaki hiçbir hükme dayandırılarak yapılamaz veya hiçbir hükümde ima edilmemektedir. Bu hakları ihlal etmeyeceğinizi veya CT' in ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir ürünü veya işlemini parçalarına ayırmak, tersine mühendislik uygulamak veya tersine çevirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Yazılım. Bu Sitede kullanılan veya üzerinden erişilebilen, yazılım tarafından üretilen her türlü dosya, resim, kod ve yazılıma eşlik eden verilerin (toplam olarak "Yazılım") de içinde olduğu her türlü yazılım, tarafınızca sadece Sitede belirtilen amaçlar için Siteyi, CT' i aşağılamamak veya ona rakip olmamak kaydıyla, kullanmak veya ona erişim yapmak için kullanılabilir. CT ve/veya tedarikçileri tam ve bütün unvan veya lisans haklarına ve duruma göre Yazılımdaki tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Yasalar öyle gerektirmedikçe, herhangi bir Yazılımı kopyalamak, dağıtmak, satmak, değiştirmek, kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik uygulamak, tersine çevirmek veya uyarlanmış çalışmalar oluşturmak hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz. Bu yazılımla ilgili mülkiyet hakları altındaki hiçbir hakkin aktarılması veya verilmesi bu Kullanım Sartlarındaki hiçbir hükme dayanarak yapılamaz veya hiçbir hükümde ima edilmemektedir.

2. Kullanıcı Davranışları

Bu Siteyi kullanırken aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız:

 • Sitenin güvenliğini bölmemek veya zarar vermemek veya Siteyi veya Siteden ya da ilgili veya bağlantılı Web siteleri üzerinden erişilebilen veya bağlanılan servis, sistem kaynakları, hesaplar, sunucular veya ağları kötüye kullanmamak;
 • Başka bir kullanıcının Siteyi ya da ilgili veya bağlantılı Web sitelerini kullanmasını bölmemek veya zarar vermemek;
 • Bu Site üzerinden veya Siteyi kullanarak virüs veya diğer zararlı, bölücü veya yıkıcı dosyalar yüklememek, göndermemek veya iletmemek ya da bu Sitede sunulan bilgi ve içerikler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak;
 • Başkalarının hesabını, servis veya sistemini, CT' den izin almadan kullanmamak veya kullanmaya çalışmamak ya da bu Sitede sahte bir kimlik oluşturmamak;
 • Bu Siteye veya Site üzerinden spam mesaj, zincirleme mektuplar, reklam mesajları ve bültenler veya başka tür istenmeyen kitle e postalarını, bu postaları almayı kabul etmemiş insanlara veya şahıslara iletmemek;
 • Kullanıcı adi ve şifrenizi Site içinde veya dışında olan kişilere açıklamamak;
 • Siteye veya genel erişime kısıtlanmış kısımlarına izinsiz erişim sağlamaya çalışmamak;
 • Başkalarının sizin kullanıcı adi ve/veya şifrenizi ele geçirdiğini anladığınız anda CT' i uyarmak.
 • Bilgisayarınız kullanılmamaktayken Siteye bağlı kalmamak.

3. Site Üzerinde veya Üzerinden Diğer İletişimler

Aşağıda, 4. Bölümde aksi belirtilmedikçe veya yazılı olarak öyle olması için üzerinde anlaşılmadıkça, Site üzerinden herhangi birine ilettiğiniz her türlü iletişimin veya Siteye gönderdiğiniz, sinirsiz bir şekilde içlerinde sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, çizimler, konfigürasyonlar, spesifikasyonlar, Satış siparişleri, fiyat teklifleri veya fiyat teklif istekleri, performans verileri, hesap bilgileri veya başka malzeme, veri ve bilgilerin (toplam olarak "Bilgi") de olduğu telif haklı çalışmaların gizli bilgi olmadıklarını ve bu bilgilerin e posta veya diğer yollarla CT' e iletilmesiyle, CT' e, bu bilgileri Gizlilik Kurallarımız çerçevesinde herhangi bir amaç için her türlü ortamda geri dönüşümsüz, münhasır olmayan, telif hakkından mahrum, alt-lisanslanabilen, dünya çapında geçerli bir lisans (bununla sınırlı kalmayacak şekilde telif haklarını da içeren) hakki tanıdığınızı kabul edersiniz.

4. İçerik, Ürün ve Servis Bilgileri  Kısıtlamalar

Site üzerinde bulunan, dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olamamak üzere, verileri, teknik çizimler, konfigürasyonlar, fiyat teklif ve sipariş bilgileri ve ürün veya servis listelerinden meydana gelen içeriğin doğru olduğu kabul edilmektedir. Ancak, site üzerinde bulunan herhangi bir içerik, ürün veya servis bilgilerinin ve yararlılığının kendi özel ihtiyaçlarınız için doğruluğunu bağımsız olarak değerlendirmelisiniz. Ürün ve servisler önceden haber vermeksizin değiştirilmeye tabidir. CT, internette listelenmiş olan ürün ve servislerin sipariş verdiğinizde bulunabileceğini garanti etmemektedir. Sitede bulunan tüm bilgiler, aşağıdaki 7. Bölümde yer alan sorumlulukların reddine tabidir.

 

5. Bağlantılar ve Üçüncü Şahıs İçeriği

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar. Bu Site zaman zaman diğer Web sitelerine bağlantılar verebilir. Bu bağlantılar, kolaylık olması açısından sağlanmış olup, CT tarafından bağlanılan Web siteleri, bu siteler üzerinde bulunan her türlü içerik, servis veya ürün veya sitelerle bağlantılı şirketlerin kabulü, sponsorluğu veya önerilmesi veya sorumluluğun alındığı seklinde algılanamaz.

Diğer Web Sitelerinden Bağlantılar. Bu Siteye yapılan tüm bağlantılar, aşağıdaki bağlantılara verilen CT onayı hariç, yazılı olarak CT' in onayına tabidir:

 • Sadece bu Sitenin ana sayfasının başlığını taşıyan sadece-metin dosyası olan bağlantı;
 • Dâhili veya "kapsamlı" sayfaları değil, sadece Sitenin ana sayfasını "işaret eden" bağlantı;
 • Kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bağlanılan Web sitesinin "çerçevesi" içinde değil de tam ekran olarak Site ana sayfasını gösteren bağlantı ve
 • Görünümü, konumu ve diğer özelliklerinin, (i) bir ögesi veya etkinlik veya ürünlerinin CT veya yan kuruluşları ile bağlantılı veya bunların sponsoru olduğuna dair yanlış bir izlenim vermediği veya (ii) CT veya yan kuruluşlarının adi veya markaları ile ilgili iyi niyete zarar veren veya hafifleten türde olmadığı bir bağlantı.

CT, uygun gördüğü takdirde, istediği zaman bu bağlantıya verdiği onayı iptal etme hakkini saklı tutar.

Üçüncü Şahıs İçeriği. Site, internet üzerinde yapılan topluluk tartışmalarında, üçüncü şahıslar tarafından çerçeveleme veya başka bir teknoloji aracılığıyla sağlanmış, bildirilmiş veya sunulmuş, dahil olmak ve bunlarla sınırla olmamak üzere, genel içerik, reklam, ürün veya servis verileri ve araçları, sponsorluklar veya bildiriler gibi materyal, veri veya bilgi içerebilir. CT veya yan kuruluşlarının, bu tür üçüncü şahıs malzeme, veri ve bilgiler sebebiyle size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul edersiniz. Üçüncü Şahıs İçeriğini kullanmanız, uygun içerik sağlayıcının kullanım şartları ve gizlilik kurallarına tabi olabilir. CT, web sitemizde üçüncü şahıslar tarafından sağlanmış içerik için onay vermez, kabul etmez veya teyit etmez. CT, satılan, reklamı yapılan veya bizim veya diğer web sitelerinde üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hiçbir mal veya servisin dağıtımından veya kalitesinden sorumlu değildir. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan içeriğin mülkiyet haklarınızı herhangi bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsanız Telif Hakları Organımıza bildirin.

6. Tekzipler

CT' in, üçüncü şahıslar tarafından site üzerinden sunduğu bilgileri, ürün veya servisleri denetlemediğini kabul edersiniz. Yazılı olarak aksı belirtilmedikçe, CT ve yan kuruluşları, her türlü öneri, fikir, bildirinin veya, üçüncü şahıslar tarafından site üzerinden dağıtılan veya sağlanan, dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, çerçeveli içerik ve sponsorlarla ilgili olan her türlü ürün ve servisin doğruluğu, geçerliliği, bütünlüğü, güvenilirliği veya yararlılığı hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bunlarla ilgili herhangi bir garanti vermez veya itirazda bulunmaz. CT, bu sitenin veya içeriğinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına veya bu site ve içeriğinin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olduğuna ve eğer varsa eksikliklerin düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermez. CT, bu sitenin veya içeriğinin kullanımından sonuçlanabilecek durumlar veya bu sitenin kullanımı yoluyla elde edilebilecek bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliğine dair bir garanti vermez.

Bu sitede sağlanan her türlü bilgi değişime tabıdır ve sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Web sitesinde sağlanan bilgilerle, bir CT mağazasında gösterilen veya verilen bilgiler arasında bir çel ışkı olması durumunda ikincisi geçerlidir.

Yasalar tarafından izin verildiği ölçüde CT, bu siteyi ve içeriğini "olduğu gibi" anlayışında sağlamaktadır ve dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yeterli kalite, ortalama kalite, amaca uygunluk, ünvan ve herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeme gibi bu web sitesi veya içeriğini ilgilendiren garantileri veya ima edilen herhangi bir garantiyi vermez veya bunlarla ilgili itirazda bulunmaz.

Bu web sitesinde bulunan içeriğin değişebilir doğası sebebiyle, CT, siteden erişilebilen bilgilerin doğru, tam veya güncel olmaması sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İnternet üzerinde iletişim doğası ve internet üzerinden veri aktarımının kendi yapısında taşıdığı tehlikeler sebebiyle, CT, virüs veya zararlı kodlardan kaynaklanabilecek herhangi bir hasar veya kayıp veya verilerin bozulması veya kaybolması veya yazılım veya donanıma gelebilecek herhangi bir zarardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

CT sitenin kesinti süresini minimuma indirmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Telekomünikasyon servisindeki sitede veri veya bilgileri tutmak için kullanılan sunucular üzerinde doğrudan bir denetime sahip olmadığından ötürü ve web sitelerinin yapısında bulunan doğadan dolayı ct, siteye erişememe durumunuz veya iletişim arızaları ve gecikmelerinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

CT' den veya site üzerinden elde etiğiniz, sözlü veya yazılı hiçbir öneri veya bilgi yazılı olarak ifade edilerek belirtilmemiş hiçbir garanti meydana getirmez.

Bazı yargı organları, belli garanti ve koşulların sınırlandırılması veya dışlanmasına izin vermez, bu yüzden yukarıdaki dışlamalar size uygulanmayabilir.

Üçüncü Şahıs Bağlantılar CT, kendi web sitesine bağlantı yapan veya buradan bağlantı verilen dış web sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. CT bu siteleri onaylamaz ve bu siteler CT' in denetimi altında değildir, CT bu sitelerde bulunan içerik, ürün ve diğer materyallerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Sorumluluk Sınırlaması

CT, Kendi veya çalışanlarının ihmali sonucu meydana gelmediği sürece, sitenin kullanımı sonucu meydana gelen herhangi bir ölüm veya yaralanmadan herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yukarıdaki paragrafa tabi olarak, CT her ne şekilde meydana gelirse gelsin, doğrudan, dolaylı, özel veya önemli kayıp veya hasarlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez (dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, is kaybı, fırsat kaybı, Satış kaybı, iyi niyet kaybı, kar kaybı veya arttırılmış giderler gibi).

Bu Sartlarda belirtilen sorumluluğun reddi ve sınırlamaları, bu siteyle ilgili başka bir CT sorumluluğun reddi ve dışlamayı etkilemez veya zarar vermez bu Sartlarda veya başka CT şartlar ve koşullarında (dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere CT Satış şart ve koşulları gibi).

Yukarıda verilen veya CT' in Satış şart ve koşulları, alıcı yasal haklarınızı etkilemez.

Kanuni Önlemler. Bu kullanım Sartlarını veya Satış koşullarının Sartlarından birini ihlal etmeniz durumunda CT, sahip olduğu diğer kanuni önlemlerin yanında siteye erişim hakkinizi alabilir ve sizinle ilgili kullanıcı adi ve şifrelerinizi devre dişi bırakabilir.

8. Genel

Uygulanabilir Yasalar. Kullanım Sartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yönetilmeli ve yorumlanmalıdır.  Bu siteye girmek veya onu kullanmakla, özel olarak Türkiye Cumhuriyeti kişisel ve münhasır yargı hakki ve yetkisine uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Diğer. CT tarafından, bu Site üzerinden erişilen veya saatin alınan bilgi, malzeme ve/veya servisler ile ilgili olarak imzalanmış diğer tüm anlaşmalardaki Sartlara tabi olarak bu şartlar, siz ve CT arasındaki, Site kullanımınızı yöneten tüm anlaşmayı meydana getirmektedir. Bu Sartlarda yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir sebeple geçersiz veya hükümsüz olması durumunda, o hüküm ayrı tutulmalı ve geri kalan hükümlerin geçerliliği ve hükmünü etkilememelidir.

9. Uluslararası Kullanım

Hesabınız altında gerçekleştirilen her türlü eylem ve iletişimin tek sorumlusu olduğunuzu ve bu Sitedeki kullanım veya hareketlerinizle ilgili olarak, dâhil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti ihracat sınırlandırmaları vb. gibi uygulanabilir her türlü yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikle uyumlu olacağınızı kabul edersiniz. Site Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde denetlenip işletilmektedir. Bu siteye Türkiye dışından erişim yapıyor ve Kendi yargı organınızın yasaları gereğince bunu yapmaktan mahrum bırakılıyorsanız, bu siteye girmeyin veya onu kullanmayın. CT, sitenin Türkiye sınırları dışındaki kullanımının uygun ve erişilebilir olması gerektiğine dair hiçbir itirazda bulunmaz.

Copyright © 2014 Carnaval Tedarik

Her Hakki Saklıdır

ÖNEMLI UYARI:

Bu web sitesine girerek veya onu kullanarak veya siteden herhangi bir bilgi ve materyal yüklemesi gerçekleştirerek, Gizlilik Kurallarımızı ve Kullanım Şartlarımızı kabul edip onayladığınızı açıkça ortaya koymuş olursunuz. Su ana kadar kabul etmediğiniz herhangi bir şey varsa, bu siteye girmeyin veya onu kullanmayın ve bir an önce siteden çıkın.